CĂLĂTORIA NOASTRĂ

Construim excelenta oamenilor, afacerilor si comunitatilor folosind puterea inovatiei. Creem contexte optime pentru schimbare (mentalitate, mod de viata, cariera profesionala etc) a vietii oamenilor de peste 20 de ani! Suntem pasionati de ceea ce facem si transferam aceasta pasiune si celor cu care lucram. Suntem o comunitate inseparabila, orientata spre rezultate, crestere, valorificare a potentialului fiecarui individ si care cauta sa devina un reper de dezvoltare pentru oameni, companii si comunitati din Romania si lume.

Am inceput in 1999 cu dorinta de a investi in femeile din Romania in care credem si carora le-am oferit cele mai bune programe de dezvoltare personala, unice pe piata la momentul respectiv. Ne-am numit Asociatia pentru promovarea femeii in Romania, un deziderat implinit cu succes.

O mare parte a succesului inregistrat il asociem cu modul in care fiecare program a fost dezvoltat si livrat astfel incat sa furnizeze nu un produs, ci o experienta veritabila de invatare, axata pe dezvoltarea sau dobandirea de competente – cunostinte, abilitati, atitudini si pe obiectivele fiecarui participant. Marturie ne sta proiectul Scoala Nationala a Femeilor manager din Romania in urma caruia am instruit în domeniul managementului și antreprenoriatului 1.500 de femei din România și am promovat la nivel național cariera profesională a 1.500 de femei aflate în funcții de conducere. Pe parcursul celor 20 de ani, cu fiecare proiect am urmarit dezvoltarea autonomiei individuale si autonomiei organizationale prin modele inovative pentru oameni, afaceri si comunitati prospere. De 20 de ani suntem parteneri pentru inovare, cu toti aceia care isi doresc excelenta in cariera si in afaceri. Mostenirea APFR este vatra in care s-a nascut Inovatrium : spatiul pentru excelenta unde oameni, afaceri si comunitati gasesc expertiza, modele inovative, resurse si oportunitati de parteneriate pentru bunastare.

Calatoria noastra a dobandit intelesuri alaturi de toti cei care prin colaborarea cu noi, au beneficiat de cele mai bune solutii, fie ca este vorba de oportunitatile de dezvoltare in cariera sau in afaceri, de finantare sau consiliere, de sprijin in dezvoltare si inovare comunitara. Fiecare proiect dezvoltat a fost un pas spre ceea ce reprezinta astazi INOVATRIUM.

Primul program integrat de suport si sprijin pentru antreprenori

Dedicat finantarii ideilor de afaceri persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate, devenit treptat spatiul de dezvoltare a antreprenorilor de IMMpact.

IMMpact Vest oferă antreprenorilor şi potenţialilor antreprenori experienţa dezvoltării unei noi afaceri, în legătură directă cu potenţialul fiecăruia şi cu nevoile comunităţii. Standardul minim de calitate dezvoltat, alături de Codul de conduită antreprenorială, singurul sistem de evaluare a impactului acţiunilor antreprenoriale la nivelul individului disponibil la nivel naţional, cele peste 85 de noi locuri de muncă create şi 38 de afacerii înfiinţate în ultimii 3 ani sunt doar câteva din factorii care recomandă IMMpact Vest ca model de bună practică în domeniul antreprenoriatului şi soluţia optimă pentru cei care urmăresc dezvoltarea de noi competenţe antreprenoriale.

Prima școală de management și antreprenoriat feminin

Școala Națională a Femeilor Manager

1.200 de experienţe de învăţare stau mărturie pentru cel mai amplu program naţional dedicat managementului şi antreprenoriatului feminin. Prima şcoala a femeilor manager din România a contribuit la includerea în COR a unui nou standard ocupaţional, cel pentru ocupaţia de Manager, certificarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale a peste 1.200 de femei din România, derularea celei mai ample campanii naţionale privind egalitatea de şanse şi de gen (conferinţe naţionale, regionale şi locale, spot-uri TV şi radio, diseminarea de afişe şi materiale de informare) şi cel mai amplu studiu privind abilităţile cheie ale femeilor aflate în funcţii de conducere.

www.snfm.ro

2016 – Premiul Women in Action 2016

Prima femeie din Europa premiată pentru rezultatele excepționale obținute la nivel național și european în promovarea drepturilor femeii și creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate

Fondatoarea Şcolii Naţionale a Femeilor Manager, Psih. Dr. Adela Dinu (1977 – 2015), este prima femeie din Europa care primeşte această importantă recunoaştere pentru toate acţiunile desfășurate la nivel naţional şi european în promovarea drepturilor femeii, în creşterea calităţii vieţii acestora prin educaţie, aducând o contribuţie semnificativă în emanciparea a mii de femei din România şi Europa. Adela Dinu a dezvoltat o nouă abordare de management bazată pe egalitatea de gen, care a fost transmis la peste 3.000 de femei manageri și antreprenori din Europa, a iniţiat şi a coordonat primul proiect de lege din România în domeniul violenţei domestice care a și devenit prima lege (legea 217/2003) din România.

2015 – Afacerea gen feminin!

Prima emisiune TV nationala dedicata exlusiv egalitatii de gen si a antreprenoriatului feminin si dezvoltata exclusiv de societatea civila

Afacerea gen feminin! –  Prima emisiune TV naţionala dedicată managementului şi antreprenoriatului feminin, incluzând 10 ediţii şi reportaje elaborate şi realizate cu femei din România care au valorificat experienţele formale şi informale de învăţare sub formă unei noi afaceri, arătând că întotdeauna schimbarea perspectiv aduce ceva nou. Promovarea femeii in poziții manageriale, Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, Revenirea în muncă după maternitate, Valori feminine si valori masculine in business, Mobbing-ul la locul de muncă sunt doar câteva din tematicile abordate şi care au oferit persoanelor din România, răspunsuri la cele mai frecvente situaţii întâlnite pe piaţa muncii.

2014 – Modelul ICARM+

Primul model de management al resurselor umane din perspectiva de gen

Având la bază expertiza şi eforturile susţinute a peste 20 de experţi din 6 ţări europene, modelul ICARM+ a devenit repede o aternativă eficientă şi eficace privind managementul resursei umane. Sistemul ppropune un set de 37 de indicatori de performanţă specifici firmei şi un program de management personalizat format din sesiuni de coaching, ateliere de dezvoltare, metode noi de evaluare şi motivare a angajaţilor, precum şi un set de principii clare bazate pe meritocraţie. Peste 10 companii din Europa au recunoscut eficienţa sistemului ca urmare a acţiunilor de testare a principiilor care stau la baza ICARM+.

www.gen-giv.eu

2012 – Centrul Antimobbing

Primul Centru Antimobbing (hărțuire psihologică) deschis și funcțional în partea de Vest a României și al doilea din România

Un pas important în extingerea și dezvoltarea unora dintre cele mai noi și inovative metode de intervenție pentru sprijinirea persoanelor abuyate psiholog la locul de muncă. Deşi tematica abordată reprezintă poate în continuare încă o noutate pentru mulţi dintre actorii sociali vizaţi direct, centrul s-a bucurat de un răspuns pozitiv din partea instituţiilor publice şi organizaţiilor societăţii civile din Regiunea de Vest. Serviciile specializate dezvoltate au reunit 45 de reprezentanți ai partenerilor sociali şi 34 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi sindicatelor care au fost incluşi în programe de formare/informare pe tema egalităţii şi a mobbingului.

2011 – Programul FEMINA

Primul program national de combatere a inegalitatii de gen si a sexismului reflectat in mass-media dedicat exclusiv jurnalistilor

336 de jurnaliști din întreaga țară au devenit ambasadorii INOVATRIUM în promovarea egalității de șanse și a combaterii sexismului în mass-media. Au luat parte activ la programul de formare profesionala în domeniul egalității de șanse, au devenit la rândul lor formatori și au contribuit la schimbarea de mentalități, zilnic, prin munca profesională desfășurată.  „voi fi mai atentă la reflectarea cazurilor de discriminare în presă (ex: cum scriu un titlu sau un material)”, „voi aborda mai frecvent ca subiect de presă discriminarea/ egalitatea de şanse şi de gen, punând accentul pe soluţiile posibile (cui se poate adresa victima, care sunt paşii pe care îi poate face, apelarea la specialişti etc.)” , „nu voi mai tolera remarcile misogine şi sexiste”sunt doar câteva din schimbările concrete propuse de către jurnaliști.

2010 – Modelul SEISS, Adela Dinu

Primul sistem de evaluare a impactului serviciilor sociale asupra victimelor violenței în familie

Fundamentat științific, cu aplicabilitate demonstrată ca urmare a aniilor dedicați sprijinirii femeilor și fetelor victime ale violenței în familie (servicii directe de consiliere psihologică, psiho-socială, asistență socială), având o bază solidă din punct de vedere educativ ca urmare a analizei modului de reprezentare a competențelor la nivelul unei echipe europene de cercetare, Modelul SEISS este un sistem inovativ de evaluare a impactului serviciilor sociale care contribuie la dezvoltarea calității serviciilor sociale, încurajează bunele practici la nivelul tuturor unităților de asistență socială și trasează ca prioritară, promovarea competenței.

2006 – Drepturile Femeii intre UZ si ABUZ!

Primul program de monitorizare a presei și justiției privind modul de aplicare a Legii 217/2003 privind violența domestică

Credem că interesul și sprijinul îndreptat spre diferite grupuri vulnerabile, în mod deosebit în cazul victimelor violenței în familie și abuzului sexual, trebuie să fie constant și congruent în vederea asigurării celor mai optime premise de schimbare. Programul derulat la nivelul județului, a implicat cu succes cele mai relevante instituții abilitate să intervină în astfel de situații, printre principalele forme de încălcare a drepturilor femeii din România,  conform cazurilor aflate în monitrizare, cele mai frecvente sunt: violenţa împotriva femeilor (violenţa domestică şi la locul de muncă), abuzul (în diverse forme: fizic, sexual, psihologic, profesional), traficul de femei şi discriminarea (sexuală, economică, politică sau socială).

2001 – Telefonul Albastru

Prima linie telefonice de criză în partea de vest a României pentru femei victime ale violenţei în familie şi abuzului sexual

Primul pas realizat de societatea civilă cu scopul de a-i determina pe oameni – atât victime, cât și martori – să ia atitudine. Poate cineva să spună cu mâna pe inimă că nu știe nici un caz de violență domestică? Greu de crezut. Inițiativele INOVATRIUM înprevenirea și combaterea violenței în familie și abuzului sexual reprezintă în continuare modele de bună practică în domeniul social și al serviciilor sociale, prin programul „Telefonul Albastru”, în cei peste 10 de de funcționare, fiind preluate peste 3000 de cazuri, de către peste 300 de tineri voluntari, studenți la facultatea de psihologie sau asistență socială, special formați pentru a furniza servicii de consiliere telefonică.

2001 –

Primul proiect de lege privind violenţa domestică în România realizat și lansat de societatea civilă, devenit ulterior o lege distinctă (Legea 217/2003)

Primul pas realizat de societatea civilă în vederea asigurarii protecției victimelor violenței în familie și abuzului sexual într-un cadru reglementat legal. Pentru prima dată în România suntem martorii rolului pe care societatea civilă îl poate avea în crearea unei comunități care este alături de oameni și acționează în folosul acestora. Pateneriate, campanii regionale și naționale, evenimente dedicate reprezentanților instituțiilor publice, ONG-urilor, emisiuni TV și multe alte acțiuni, organizate și derulate de o echipă multidisciplină (avocați, psihologi, jurnaliști, asistenți sociali, studenți etc) de … voluntari. INOVATRIUM rămâne și astăzi în același spirit, o asociație dedicată oamenilor.

logo_color

Întrebări?

Trimite-ne un mesaj si echipa noastră îți va răspunde în cel mai scurt timp posibil: office@inovatrium.ro